úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 

 

PARTsolutions obsahuje dvě hlavní skupiny katalogů - katalogy norem a katalogy standardně vyráběných dílů (katalogy výrobců). Třetí důležitou skupinou pak mohou být katalogy vlastních uložených dílů.

V rámci hrazené maintenance může uživatel prostřednictvím aktualizačního toolu ručně nebo automaticky provádět aktualizaci katalogů. Zdrojové katalogy jsou z důvodu rozšiřování i publikování novách katalogů aktualizovány poměrně často a proto se doporučuje provádět aktualizaci alespoň jednou měsíčně.


Katalogy norem

Nejstaršími a největšími skupinami norem jsou bezesporu normy DIN, EN a ISO. Z norem EN a ISO pak vychází velké množství národních norem evropských států. Zhruba lze odhadnout, že v oblasti ČSN a STN je asi 80% norem ve strojírenství běžně užívaných dílů v souladu s EN a ISO a zbytek pak jsou specifické díly, které v oblasti EN a ISO nemají přímé ekvivalenty a v PARTsolutions jsou samostatně uvedeny ve skupině ČSN.

V souvislosti s normami a se světovým rozšířením PARTsolutions je vhodné se zmínit  o tom, že PARTsolutions není "jen" knihovna dílů pro konstruktéry, ale je produktem pro všeobecný management dílů určený pro mnohostranné užití napříč podnikovými agendami. Díky obrovskému množství dat a schopnosti geometrického vyhledávání a porovnávání dílů je např. velmi vhodný k vyhledávání přímých ekvivalentů nebo náhrad. 
TIP 1: znáte číslo normy zpaměti?

Pak ho můžete zadat rovnou do pole pro přímé vyhedávání. Po zadání 02 1409 PARTsolutions správně vyhledá matice dle ISO 8675 (či EN 28675), kterou ČSN přebírá pod třídou normy ČSN 02 1409.
TIP 2: máte stroj z Japonska se šroubem s uvedením, že je dle JIS B 1136 a potřebujete náhradu?

Vyhledáním daného šroubu a vyhledáním podobného dílu podle geometrie zjistíte, že rozměrově shodný je šroub dle ISO 14579  a že nepatrné rozdíly jsou jen ve sražení hran hlavy


Katalogy standardně vyráběných dílů

Seznam výrobců, jejichž katalogy jsou v PARTsolutions obsaženy, je velni rozsáhlý a neustále se zvětšuje.

Z českých a slovenských výrobců jsou v PARTsolutions dostupné katalogy firem ZKL (normalizovaná a speciální valivá ložiska),  SPINEA (speciální axiální pÅ™evodovky) a KNOMI (fitinky pro hydrauliku).

Seznam katalogů výrobců najdete zde.

Pro úplnost je vhodné uvést, že PARTsolutions obsahuje mj. i ta katalogy výrobců, které jsou na veřejných serverech nedostupné, resp. označeny jako licencované.

 


Katalogy vlastních dílů

Do PARTsolutions je možné ukládat vlastní CAD díly, zatřiďovat je do struktur a přiřazovat jim klasifikace a značení.  I na vlastních dílech je možné provádět vyhledávání podle textu i vyhledávání podle geometrické podobnosti. PARTsolutions se tak může stát zcela plnohodnotným nástrojem pro správu veškerých dílů, které jsou ve firmě používány.

Možnost vyhledávání podle geometrie ve vlastních dílech představuje velice silný nástroj pro znovupoužití dříve vyprojektovaných dílů. V praxi se velmi často stává, že konstruktéři nemají přehled o tvarově podobných a použitelných dílech z předchozích konstrukcí a proto vytvářejí díly nové. Ačkoli je vytvoření jednoduchých dílů často otázka pouhých minut, není zohledněna skutečnost, že pro "staré" díly nejenže existuje dokumentace, ale i drahé výrobní nástroje a často i samotné tyto díly ve skladu.