úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 
SPINEA

Druhým zákazníkem v oblasti katalogů se stala prešovská firma SPINEA s.r.o. Její vysoce přesné speciální převodovky (ložiskové reduktory) jsou určeny zejména pro obráběcí stroje, robotiku, leteckou, vojenskou a další obdobnou techniku. Z hlediska modelů se jedná o celkem náročné a komplexní modely s parametrizovatelnými položkami týkajícími se provedení hřídele a převodového poměru.

Použití takto složitých hotových modelů v konstrukční praxi přináší značnou úsporu času a umožňuje konstruktérovi věnovat více času vlastnímu koncepčnímu návrhu ( s možností obměnování velikostí, typů atd.) místo překreslování a vytváření byť i jen základních tvarových charakteristik z rozměrových schémat.


ZKL – katalog prvního český výrobce v systému PARTsolutions/eCATALOGsolutions

Brněnská firma ZKL, a.s., světově uznávaný výrobce valivých ložisek, se stala první českou firmou, která použila pro publikaci 3D CAD modelů svých výrobků komplexní řešení firmy CADENAS GmbH označované jako eCATALOGsolutions.

Praktickým důsledkem této skutečnosti  je, že od nynÄ›jÅ¡ka naleznou stávající i potenciální uživatelé výrobků firmy ZKL 3D i 2D modely jejich produktů (v současné dobÄ› zejména speciálních a soudečkových ložisek) na známém portálu PARTserver. Uvedené modely jsou plnÄ› parametrické a jsou k dispozici ve formátech pro více než 20 typů CAD systémů.

KromÄ› publikace modelů na PARTserveru  je katalog automaticky k dispozici vÅ¡em uživatelům CAD Å™eÅ¡ení PARTsolutions a objeví se i na dalších spolupracujících portálech dílů, například na portálu Autodesk Manufacturing Supplier Content Center.

Dalším přínosem použitého Å™eÅ¡ení, které tímto firma ZKL získala, je vytvoÅ™ení vlastního interaktivního katalogového CD na s možností přímého exportu 3D modelů. Až tedy nÄ›kde na výstavÄ› navÅ¡tívíte expozici ZKL, možná zde dostanete právÄ› toto CD.

Významného benefitu bylo dosaženo také v marketingové oblasti. Díky portálům a stávajícím uživatelům PARTsolutions je katalog firmy ZKL k dispozici více než 3 milionům stávajících uživatelů tÄ›chto Å™eÅ¡ení. Protože se každý zájemce pÅ™istupující na katalog na PARTserveru musí provést svoji registraci, mohou takto získané údaje o zájemcích  z celého svÄ›ta navázat na další vnitropodnikové marketingové aktivity.

 podívejte se, Jak vzniká katalog


eCATALOGsolutions

PARTsolutions může být zákazníky použit i jako platforma pro výrobu a distribuci vlastních katalogů. Takovéto Å™eÅ¡ení je označováno jako eCATALOGsolutions.

Výhody takového řešení jsou nesporné:

  • udržuje se jediné Å™eÅ¡ení, které dokáže poskytnout katalogy na CD, tiÅ¡tÄ›né datové listy i prostÅ™ednictvím webu
  • automaticky poskytuje 3D i 2D modely
  • podpora 40 cílových CAD + nezávislé formáty (DXF, STEP, ...)
  • nativní formát v cílových CAD (plnÄ› parametrický model)
  • spolu s grafickými daty umožňuje ukládat i jakékoliv další soubory, v praxi nejběžnÄ›ji PDF, HTML, DOC, XLS, včetnÄ› "inteligentních" dokumentů, fotografií atd.

Zákazník má možnost vybrat si z několika možností, jakým způsobem pro prezentaci vlastních výrobků eCATALOGsolutions použít. Základem je vytvořit 3D modely v PS3 formátu a parametrizovat je dodáním tabulek hodnot (rozměrových řad), případně dalšími průvodními dokumenty. Další možnosti jsou následující:

1)  Nejjednodušší variantou je nezávisle poskytovat napÅ™. prostÅ™ednictvím firemních webových stránek, vlastní katalogový archiv (*.cip) jiným uživatelům PARTsolutions.

Toto řešení je velmi levné, zásadní nevýhodou ale je, že slouží jen těm dalším uživatelům, kteří již PARTsolutions vlastní. Velmi efektivní toto řešení je např. v podnicích, kde je PARTsolutions standardně zavedeno a slouží např. pro distribuci podnikových norem (situace Volkswagen AG -> Škoda Mladá Boleslav aj.).

2)  Další možností je malá obmÄ›na pÅ™edchozí varianty s tím, že katalog je distribuován pomocí PARTserveru a tak je i automaticky v základní instalaci PARTsolutions.

Tato varianta pÅ™ináší též ohromný marketingový potenciál, neboÅ¥ ke katalogům prostÅ™ednictvím webových portálů a Å™eÅ¡ení PARTsolutions pÅ™istupuje zhruba  2.800.000 lidí z celého svÄ›ta. Díky registraci zájemců o katalogy na PARTserveru dostává zadavatel katalogu zpÄ›tné informace o přístupech do katalogu a o zájmu o jednotlivé produkty.

3)  Poslední variantou je zakoupení licence pro eCATALOGsolutions (= PARTsolutions framework) a neomezená distribuce katalogu na vlastních CD s s platformou PARTsolutions. Této možnosti pro jednoznačné výhody PARTsolutions využívají firmy jako FESTO, SMC, NORELEM, FIBRO, HASCO a mnohé další. Tato varianta Å™eÅ¡ení samozÅ™ejmÄ› nevylučuje nezávislé umístÄ›ní katalogu na PARTserveru dle pÅ™edchozího bodu.