úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 
SPINEA

Druhým zákazníkem v oblasti katalogů se stala prešovská firma SPINEA s.r.o. Její vysoce přesné speciální převodovky (ložiskové reduktory) jsou určeny zejména pro obráběcí stroje, robotiku, leteckou, vojenskou a další obdobnou techniku. Z hlediska modelů se jedná o celkem náročné a komplexní modely s parametrizovatelnými položkami týkajícími se provedení hřídele a převodového poměru.

Použití takto složitých hotových modelů v konstrukční praxi přináší značnou úsporu času a umožňuje konstruktérovi věnovat více času vlastnímu koncepčnímu návrhu ( s možností obměnování velikostí, typů atd.) místo překreslování a vytváření byť i jen základních tvarových charakteristik z rozměrových schémat.


ZKL – katalog prvního český výrobce v systému PARTsolutions/eCATALOGsolutions

Brněnská firma ZKL, a.s., světově uznávaný výrobce valivých ložisek, se stala první českou firmou, která použila pro publikaci 3D CAD modelů svých výrobků komplexní řešení firmy CADENAS GmbH označované jako eCATALOGsolutions.

Praktickým důsledkem této skutečnosti  je, že od nynějška naleznou stávající i potenciální uživatelé výrobků firmy ZKL 3D i 2D modely jejich produktů (v současné době zejména speciálních a soudečkových ložisek) na známém portálu PARTserver. Uvedené modely jsou plně parametrické a jsou k dispozici ve formátech pro více než 20 typů CAD systémů.

Kromě publikace modelů na PARTserveru  je katalog automaticky k dispozici všem uživatelům CAD řešení PARTsolutions a objeví se i na dalších spolupracujících portálech dílů, například na portálu Autodesk Manufacturing Supplier Content Center.

Dalším přínosem použitého řešení, které tímto firma ZKL získala, je vytvoření vlastního interaktivního katalogového CD na s možností přímého exportu 3D modelů. Až tedy někde na výstavě navštívíte expozici ZKL, možná zde dostanete právě toto CD.

Významného benefitu bylo dosaženo také v marketingové oblasti. Díky portálům a stávajícím uživatelům PARTsolutions je katalog firmy ZKL k dispozici více než 3 milionům stávajících uživatelů těchto řešení. Protože se každý zájemce přistupující na katalog na PARTserveru musí provést svoji registraci, mohou takto získané údaje o zájemcích  z celého světa navázat na další vnitropodnikové marketingové aktivity.

 podívejte se, Jak vzniká katalog


eCATALOGsolutions

PARTsolutions může být zákazníky použit i jako platforma pro výrobu a distribuci vlastních katalogů. Takovéto řešení je označováno jako eCATALOGsolutions.

Výhody takového řešení jsou nesporné:

  • udržuje se jediné řešení, které dokáže poskytnout katalogy na CD, tištěné datové listy i prostřednictvím webu
  • automaticky poskytuje 3D i 2D modely
  • podpora 40 cílových CAD + nezávislé formáty (DXF, STEP, ...)
  • nativní formát v cílových CAD (plně parametrický model)
  • spolu s grafickými daty umožňuje ukládat i jakékoliv další soubory, v praxi nejběžněji PDF, HTML, DOC, XLS, včetně "inteligentních" dokumentů, fotografií atd.

Zákazník má možnost vybrat si z několika možností, jakým způsobem pro prezentaci vlastních výrobků eCATALOGsolutions použít. Základem je vytvořit 3D modely v PS3 formátu a parametrizovat je dodáním tabulek hodnot (rozměrových řad), případně dalšími průvodními dokumenty. Další možnosti jsou následující:

1)  Nejjednodušší variantou je nezávisle poskytovat např. prostřednictvím firemních webových stránek, vlastní katalogový archiv (*.cip) jiným uživatelům PARTsolutions.

Toto řešení je velmi levné, zásadní nevýhodou ale je, že slouží jen těm dalším uživatelům, kteří již PARTsolutions vlastní. Velmi efektivní toto řešení je např. v podnicích, kde je PARTsolutions standardně zavedeno a slouží např. pro distribuci podnikových norem (situace Volkswagen AG -> Škoda Mladá Boleslav aj.).

2)  Další možností je malá obměna předchozí varianty s tím, že katalog je distribuován pomocí PARTserveru a tak je i automaticky v základní instalaci PARTsolutions.

Tato varianta přináší též ohromný marketingový potenciál, neboť ke katalogům prostřednictvím webových portálů a řešení PARTsolutions přistupuje zhruba  2.800.000 lidí z celého světa. Díky registraci zájemců o katalogy na PARTserveru dostává zadavatel katalogu zpětné informace o přístupech do katalogu a o zájmu o jednotlivé produkty.

3)  Poslední variantou je zakoupení licence pro eCATALOGsolutions (= PARTsolutions framework) a neomezená distribuce katalogu na vlastních CD s s platformou PARTsolutions. Této možnosti pro jednoznačné výhody PARTsolutions využívají firmy jako FESTO, SMC, NORELEM, FIBRO, HASCO a mnohé další. Tato varianta řešení samozřejmě nevylučuje nezávislé umístění katalogu na PARTserveru dle předchozího bodu.