úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 
Instalace a použití hw klíče (dongle)

Standardně je licence PARTsolutions vázána na MAC adresu síťové karty. Alternativně je možné program licencovat na externí USB klíč. Rozhodnete-li se pro takový způsob licencování, musíte si USB klíč objednat (stojí 150 € včetně licence pro Rainbow Technologies) a pak při instalaci postupovat následovně:

 

Instalace rozšíření pro USB klíč:

  1. nainstalovat driver pro Rainbow klíč: ...\Program Files\Cadenas\Software\Lic\DongleDriver\SETUP.exe.
  2. to se provede automaticky, pokud jste při prvotním setupu zaškrtli volbu "instalovat podporu pro hw klíč". Pokud jste nazaškrtli, spusťte setup manuálně.
  3. nakopírovat dodaný licenční soubor xxxx.cnsldb do adresáře  ...\Program Files\Cadenas\Software\Lic\Keys
  4. zastrčit dodaný HW klíč do odpovídajícího konektoru počítače
  5. Proveďte kontrolu spuštěním licenčního manageru Start -> Všechny programy -> Cadenas -> Licence -> Licenční manager  a výběru Lokální počítač vlevo ve stromě Kategorie musí systém v pravém okně detekovat nastavením výběrového prvku jako Host ID zdroj  Typ: Donge a zobrazit jeho číslo stejné jako spodní číslo na nálepce na klíči (např. 00000001534). Pokud tam původně byly jiné hodnyty a vy jste provedli změny výběrovými prvky,nezapomeňte nové nastavení uložit tlačítkem vlevo nahoře.

V této fázi by měla být instalace ukončena. PARTdataManager by měl být plně funkční: je možné procházet procházet jednotlivými katalogy a exportovat modely do CAD.

 

Jestliže něco nefunguje

Jestliže něco nefunguje, například strom dílů v PARTdataManageru je šedý a neumožňuje výběr, či cokoliv jiného, postupujte podle následujícího:

  1. Znovu zkontrolujte nastavení hodnot spuštěním licenčního manageru Start -> Všechny programy -> Cadenas -> Licence -> Licenční manager (nebo též ...\Program Files\Cadenas\Software\Lic\x86\LicMan.exe). Po jeho spuštění a výběru Lokální počítač musí být v Host ID zdroj  přednastavený Typ: Donge. Pokud není změňte ručně nastavení a nezapomeňte ho Uložit. Pak vypněte a znovu spusťe licenční manager a překontrolujte, zda je tam defaultně Host ID zdroj  jako Typ: Donge.
  2. Musí existovat adresář s instalací pro Rainbow klíče ...\Program Files\Rainbow Technologies\Sentinel System Driver\
  3. Po spuštění souboru SetupSysDriver z uvedeného adresáře musí být po volbě Configure Driver viditelný příslušný port (neděláme žádné změny) a paralelní driver musí být spuštěný i pro USB klíč (!), takže na spodním tlačítku musí být viditelný nápis "Stop NT paralel driver" (nezastavujeme, nemačkáme, pokud jsme stiskli, opět nahodíme).
  4. USB klíč musí být viditelný v Control panel -> System Hardware -> Device manager -> Universal Serial Bus controllers jako "Rainbow USB SuperPro"
  5. Po nastavení Category: Licences a File: default musí být v levém okně Product identifier viditelné jednotlivé licenční položky označené na řádku vpravo statusem OK (zeleně).