úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 
Instalace plovoucí (floating) licence

O dynamické přidělování plovoucích licencí se stará služba CADENAS FLM V8, která musí běžet nejlépe nepřetržitě na některém z počítačů. Z hlediska produktů firmy Cadenas je pak tento počítač nazýván "licenčním serverem". Je ale pochopitelné, že na něm mohou běžet ještě další procesy a služby, protože služba licenčního server počítač nijak výrazně nezatěžuje.

Uvedený počítač zároveň může (ale nemusí) být místem, na kterém jsou v rámci síťové instalace nainstalována data Dat je zhruba 30 GB.

Licenční server může obhospodařovat licencemi klienty instalované jak samostatně, tek v rámci instalace Klient-server.

Licenční FLM (Floating Licence Manager) server se na daný počítač instaluje z instalačního DVD. Instalace je velmi rychá a jednoduchá. Po samotné instalaci je třeba do adresáře \cadenas_flm\LIC\KEYS (tj. zpravidla c:\cadenas_flm\LIC\KEYS) ručně nakopírovat dodaný *.CNSLDB licenční soubor. Pak je třeba službu licenčního serveru zastavit a znovu spustit, neboť pouze při spuštění uvedené služby je načítán obsah licenčního souboru (důležité i při výměně licenčního souboru).

Po instalaci se přesvědčte, že služba skutečně běží, tj. otevřete Control panel -> Administrative tolls -> Services a tam by měla být služba viditelná jako CADENAS FLM V8. Služba by měla mít i status "spustit automaticky".

 

 

Po instalaci FLM serveru je tÅ™eba pomocí Licenčního manageru provést nastavení na stranÄ› jednotlivých klientů (Start -> Programs -> Cadenas -> Licence -> Licenční manager). Stisknutím tlačítka Použít licenční server [1] na toolbaru se v levém sloupci manageru objeví řádky Seznam FLM serverů a Požadavky na FLM.

Kliknutím na Seznam FLM serverů [2] se zobrazí seznam, zpočátku bez jakéhokoliv záznamu.

Server se přidá vyhledáním serveru stisknutím tlačítka + [3].

V následujícím dialogu se provede vyhledání daného serveru stisknutím tlačítka a výběr se potvrdí tlačítkem OK. Nedojde-li k automatickému nalezení serveru, je možné název serveru nebo jeho IP adresu do políčka vepsat ručně.

 

Poté se vybraný server musí objevit v okně licenčního manageru. Protože předchozí vyhledávání může být provedeno opakovaně, může být v seznamu uvedeno licenčních serverů více (hlavní a záložní). Příslušný řádek s vybraným serverem je proto třeba vyselektovat [1] (i pokud je tam jediný!) a poté prověřit spojení se serverem pomocí tlačítka vpravo dole [2]. Přitom se text ve sloupcích Typ a Modus musí změnit na MASTER MASTER. Pokud se toto nestane, např. zůstává v módu PASIV PASIV, není něco v pořádku.

Na závěr je nezbytné celou konfiguraci uložit [3].

Pokud pÅ™i instalaci na klientské stranÄ› doÅ¡lo k nÄ›jakým potížím, například se spojením na FLM server, je tÅ™eba prověřit, zda funguje správnÄ› DNS systém a zda se počítače z obou stran (server -> klient i klient -> server) "vidí" pÅ™i vzájemném volání za použití názvu počítače. To zkontrolujeme funkcí nslookup. "ProtÄ›jší" počítač musí být rozliÅ¡itelný jak podle jména, tak podle adresy. Takže napÅ™. nslookup flmserver musí vrátit IP adresu napÅ™. 192.168.1.1 a nslookup 192.168.1.1 musí vrátit obrácenÄ› název počítače flmserver. Totéž musí fungovat i z opačné strany, tedy smÄ›rem z FLM serveru na klienta.

V této souvislosti byly zaznamenány také problémy spojené s funkcí interních firewallů. Služba licenčního serveru využívá komunikaci na TCP i UDP portech 2004 a tu je nezbytné příslušným nastavením firewallů zajistit.

 

Pro uložení nastavení, aby klient získával licenční údaje z FLM serveru a nikoliv z lokálního licenčního souboru je třeba nastavit stisknutím tlačítka Spojit s licenčním serverem [1], který necháme vyhledat [2] a poté potvrdíme pomocí OK [3].

Ve složce FLMserver / Licence by pak mÄ›la být viditelná jednotlivá oprávnÄ›ní, která musí mít pro správný chod PARTsolutions zelený status OK.

 

PRO ODBORNÍKY:

V případÄ›, že se z nÄ›jakého důvodu nedaří PARTsolutions jako klienta FLM serveru ÃºspěšnÄ› spustit (nemá licenci), je tÅ™eba provést následující:

1) pro funkci licencování je zásadní soubor licnese.cfg. Tento soubor se musí nacházet na cestÄ›, které je uložena v systémové promÄ›nné CADENAS_LICENSE. Obsah promÄ›nné lze zkontrolovat z command okna spuÅ¡tÄ›ním příkazu set. Uvedená cesta může ukazovat i na jiný počítač - to je obvyklé u klient-server instlace, kdy je soubor license.cfg společný pro vÅ¡echny počítače. Je tÅ™eba též zkontrolovat, jestli lze soubor license.cfg z daného počítače otevřít a jestli je povolen i přístup pro zápis.

Pokud je cesta v CADENAS_LICENSE chybná, je možno ji manuálně upravit pomocí Start -> Ovládací panely -> Systém -> záložka Upřesnit -> Proměnné prostředí

2) je důležité prověřit vlastní obsah souboru licnese.cfg. Při použití licenčního serveru by tam měly být obdobné záznamy:

   server=flmserver.SamoSystems.local:2002

   hostidtyp(stanice)=server

Při definování serveru je třeba použít plnou doménovou adresu ve tvaru doména.počítač.local.

Naopak nesmí se tam vyskytnout řádky typické pro licencování na konkrétní MAC adresu případnÄ› na hardwarový klíč:

   hostidtyp(stanice)=mac

   hostidtyp(stanice)=dongle

 

Aby nebylo nutné v případě klient-server instalace opakovat výše uvedené nastavení zdroje licence pro každého klienta, je možné společně využívaný soubor license.cfg upravit ručně následujícím způsobem:

   server=flmserver.SamoSystems.local:2002

   hostidtyp(stanice1)=server

   hostidtyp(stanice2)=server

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   hostidtyp(staniceN)=server