úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 
Instalace plovoucí (floating) licence

O dynamické přidělování plovoucích licencí se stará služba CADENAS FLM V8, která musí běžet nejlépe nepřetržitě na některém z počítačů. Z hlediska produktů firmy Cadenas je pak tento počítač nazýván "licenčním serverem". Je ale pochopitelné, že na něm mohou běžet ještě další procesy a služby, protože služba licenčního server počítač nijak výrazně nezatěžuje.

Uvedený počítač zároveň může (ale nemusí) být místem, na kterém jsou v rámci síťové instalace nainstalována data Dat je zhruba 30 GB.

Licenční server může obhospodařovat licencemi klienty instalované jak samostatně, tek v rámci instalace Klient-server.

Licenční FLM (Floating Licence Manager) server se na daný počítač instaluje z instalačního DVD. Instalace je velmi rychá a jednoduchá. Po samotné instalaci je třeba do adresáře \cadenas_flm\LIC\KEYS (tj. zpravidla c:\cadenas_flm\LIC\KEYS) ručně nakopírovat dodaný *.CNSLDB licenční soubor. Pak je třeba službu licenčního serveru zastavit a znovu spustit, neboť pouze při spuštění uvedené služby je načítán obsah licenčního souboru (důležité i při výměně licenčního souboru).

Po instalaci se přesvědčte, že služba skutečně běží, tj. otevřete Control panel -> Administrative tolls -> Services a tam by měla být služba viditelná jako CADENAS FLM V8. Služba by měla mít i status "spustit automaticky".

 

 

Po instalaci FLM serveru je třeba pomocí Licenčního manageru provést nastavení na straně jednotlivých klientů (Start -> Programs -> Cadenas -> Licence -> Licenční manager). Stisknutím tlačítka Použít licenční server [1] na toolbaru se v levém sloupci manageru objeví řádky Seznam FLM serverů a Požadavky na FLM.

Kliknutím na Seznam FLM serverů [2] se zobrazí seznam, zpočátku bez jakéhokoliv záznamu.

Server se přidá vyhledáním serveru stisknutím tlačítka + [3].

V následujícím dialogu se provede vyhledání daného serveru stisknutím tlačítka a výběr se potvrdí tlačítkem OK. Nedojde-li k automatickému nalezení serveru, je možné název serveru nebo jeho IP adresu do políčka vepsat ručně.

 

Poté se vybraný server musí objevit v okně licenčního manageru. Protože předchozí vyhledávání může být provedeno opakovaně, může být v seznamu uvedeno licenčních serverů více (hlavní a záložní). Příslušný řádek s vybraným serverem je proto třeba vyselektovat [1] (i pokud je tam jediný!) a poté prověřit spojení se serverem pomocí tlačítka vpravo dole [2]. Přitom se text ve sloupcích Typ a Modus musí změnit na MASTER MASTER. Pokud se toto nestane, např. zůstává v módu PASIV PASIV, není něco v pořádku.

Na závěr je nezbytné celou konfiguraci uložit [3].

Pokud při instalaci na klientské straně došlo k nějakým potížím, například se spojením na FLM server, je třeba prověřit, zda funguje správně DNS systém a zda se počítače z obou stran (server -> klient i klient -> server) "vidí" při vzájemném volání za použití názvu počítače. To zkontrolujeme funkcí nslookup. "Protější" počítač musí být rozlišitelný jak podle jména, tak podle adresy. Takže např. nslookup flmserver musí vrátit IP adresu např. 192.168.1.1 a nslookup 192.168.1.1 musí vrátit obráceně název počítače flmserver. Totéž musí fungovat i z opačné strany, tedy směrem z FLM serveru na klienta.

V této souvislosti byly zaznamenány také problémy spojené s funkcí interních firewallů. Služba licenčního serveru využívá komunikaci na TCP i UDP portech 2004 a tu je nezbytné příslušným nastavením firewallů zajistit.

 

Pro uložení nastavení, aby klient získával licenční údaje z FLM serveru a nikoliv z lokálního licenčního souboru je třeba nastavit stisknutím tlačítka Spojit s licenčním serverem [1], který necháme vyhledat [2] a poté potvrdíme pomocí OK [3].

Ve složce FLMserver / Licence by pak měla být viditelná jednotlivá oprávnění, která musí mít pro správný chod PARTsolutions zelený status OK.

 

PRO ODBORNÍKY:

V případě, že se z nějakého důvodu nedaří PARTsolutions jako klienta FLM serveru úspěšně spustit (nemá licenci), je třeba provést následující:

1) pro funkci licencování je zásadní soubor licnese.cfg. Tento soubor se musí nacházet na cestě, které je uložena v systémové proměnné CADENAS_LICENSE. Obsah proměnné lze zkontrolovat z command okna spuštěním příkazu set. Uvedená cesta může ukazovat i na jiný počítač - to je obvyklé u klient-server instlace, kdy je soubor license.cfg společný pro všechny počítače. Je třeba též zkontrolovat, jestli lze soubor license.cfg z daného počítače otevřít a jestli je povolen i přístup pro zápis.

Pokud je cesta v CADENAS_LICENSE chybná, je možno ji manuálně upravit pomocí Start -> Ovládací panely -> Systém -> záložka Upřesnit -> Proměnné prostředí

2) je důležité prověřit vlastní obsah souboru licnese.cfg. Při použití licenčního serveru by tam měly být obdobné záznamy:

   server=flmserver.SamoSystems.local:2002

   hostidtyp(stanice)=server

Při definování serveru je třeba použít plnou doménovou adresu ve tvaru doména.počítač.local.

Naopak nesmí se tam vyskytnout řádky typické pro licencování na konkrétní MAC adresu případně na hardwarový klíč:

   hostidtyp(stanice)=mac

   hostidtyp(stanice)=dongle

 

Aby nebylo nutné v případě klient-server instalace opakovat výše uvedené nastavení zdroje licence pro každého klienta, je možné společně využívaný soubor license.cfg upravit ručně následujícím způsobem:

   server=flmserver.SamoSystems.local:2002

   hostidtyp(stanice1)=server

   hostidtyp(stanice2)=server

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   hostidtyp(staniceN)=server