úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 
PARTupdate

Aktualizace katalogů dílů je jednou z nejvýznamnějších a nejužívanějších online služeb, kterou PARTsolutions provádí. Update je možno spouštět ručně, je možné ho ale instalovat i jako službu a pak se provádí automaticky. Protože se zpravidla katalogy i v rámci skupiny pracovišť instalují jako sdílené, je aktualizace provedena automaticky pro všechny uživatele PARTsolutions.

Zatímco se ve verzích 8.1 spouštěl PARTupdate z PARTdataManageru, ve verzích 9.x je aktualizace katalogů součástí komplexního toolu pro administraci PARTadmin.

PARTupdate je schopen interaktivně s uživatelem zajistit stažení seznamu dostupných katalogů z aktualizačního serveru, porovnání seznamu s aktuálně nainstalovanými katalogy u uživatele a konečně dokáže zajistit stažení vybraných aktualizací či nových souborů a jejich instalaci do systému.

Při prvním použití je třeba zadat příslušný login tvořený přihlašovacím jménem ve tvaru e-mailové adresy a heslem. Uživatelé, kteří prováděli v předchozích verzích update manuálně, mohou použít stávající účet, noví uživatelé mohou vytvořit nový účet pomocí tlačítka Vytvořit účet na záložce Nastavení.

Vlastní aktualizace se provádí pomocí průvodce nebo na záložce Aktualizace katalogu. Prvním krokem Vytvoření aktuálního sezamu z aktualizačního serveru stisknutím příslušného tlačítka. V rámci vytváření seznamu je porovnám seznam dostupných katalogů na serveru a katalogů aktuálně nainstalovaných. Po výběru katalogů k aktualizaci je možné spustit vlastní aktualizaci tlačítkem Označené katalogy stáhnout a aktualizovat.
V rámci aktualizace je možné natavit též to, zda se mají uchovat i předešlé verze katalogů nebo pouze aktuální. Uchovávání předešlých verzí je doporučeno zejména při propojení katalogu s externími daty – se skladem, ERP atd.

Při instalaci a aktualizaci katalogů je třeba počítat s dostatkem místa na disku, momentálně přesahuje velikost všech instalovaných katalogů 40 GB. Při uchovávání předešlých verzí katalogů bude při aktualizaci třeba vždy počítat s násobky původně zabraného objemu dat.


Instalovat všechny katalogy?

V některých případech se stává, že uživatelé záměrně neinstalují nebo neaktualizují všechny katalogy, jsou k dispozici. Obvykle s odůvodněním, že když nepoužívají díly od exotické firmy XY tak proč by instalovali její katalog. Tento přístup ale nemusí být vždy správný.

Mnohé i exotické firmy vyrábí celkem běžné a široce použitelné díly, jejichž ekvivalenty seženete v každém lepším železářství. Uživatelé PARTsolutions mohou tyto díly najít pomocí vyhledávání podle textu nebo podle geometrické podobnosti.

Jestliže tedy hledáte například kolečko k židli, nezáleží vám momentálně na tom, aby bylo 100% totožné s tím, které se na výrobku použije, zůstane-li shodný alespoň připojovací trn a nejdůležitější rozměry. Nezbavujte se proto možnosti najít tento díl v co nejširší základně součástí od velkého počtu dodavatelů!