úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 

PARTsolutions je licencován na jednotlivé koncové klienty (koncové počítače) + přísluÅ¡ný CAD formát.  Koncoví klienti jsou identifikováni na základÄ› jedinečného technického ID svázaného s HW počítače (obvykle MAC adresa síťové karty) = node lock licence. Nebo je lze za pomoci licenčního serveru licencovat na pojmenované uživatele = named user licence. U tohoto typu licence je možná zmÄ›na uživatele, avÅ¡ak pro každého jen jednou v průbÄ›hu 30 dnů, takže není možné tuto licenci považovat za plovoucí licenci.

Plovoucí licence též existuje, ale její použití pro nové obchodní případy není preferováno. To se odrazilo i do cenové politiky, kdy cena plovoucí licence činí mnohanásobek ceny standardní (node lock nebo named user) licence.

Vazba licence na příslušný CAD formát znamená, že na každého koncového klienta a každý CAD je potřeba samostatná licence. Tzn. pokud by např. jeden uživatel potřeboval mít nativní spojení PARTsolutions se dvěma CAD, potřebuje dvě licence.

Samostatnou skupinou jsou licence na moduly zprostředkovávající spojení a jinými systémy, typicky PLM/PDM a ERP. Tyto licence jsou udělovány v rámci firmy uživatele a jsou včetně ceny nezávislé na počtu koncových uživatelů.

KromÄ› vyjmenovaných typů licencí existují i tzv. company licence, což pÅ™edstavuje neohraničený balík koncových licencí pro celou firmu.  Tyto licence se poskytují a vyjednávají individuálnÄ› a jsou typické v prostÅ™edích s nÄ›kolika desítkami až stovkami koncových licencí.