úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 
PARTconnection

PARTconnection je specializovaný nástroj pro vytváření šroubového spoje. Šroubový spoj je možné vytvářet jak s průchozím, tak se zavrtaným šroubem. Tloušťka spojovaných materiálů je přebírána z CAD systému, při importu šroubového spoje do CAD dochází ve spojovaných materiálech automaticky ke generování otvorů  příp. závitů. Šrouby, matice, podložky, toleranci děr i závity je možné vybírat z celé škály obsažených norem.

Celková délka šroubu, dálka zavrtaného konce šroubu a další parametry jsou automaticky generovány na základě předdefinovaných a editovatelných geometrických vztahů.

PARTconnection neprovádí žádné výpočty, proto je-li nutné řešit silové dimenzování spoje, je třeba toto udělat odděleně.