úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 
Strategický management dílů

Strategický management dílů je taková činnost  a chování v oblasti poÅ™izování a správy dílů, která optimalizuje náklady, které jsou s touto oblastí spojeny. Obecným problémem technická výroby obvykle je, že množství používaných a v podniku evidovaných dílů neustále roste, stejnÄ› tak zpravidla i množství dodavatelů jednotlivých komponent. Již samotné zavedení každého z tÄ›chto dílů do administrativní evidence pÅ™edstavuje náklady, dalšími náklady je pak skutečná poÅ™izovací hodnota dílu a komplexní náklady na jeho byÅ¥ i krátkodobé skladování.

Podaří-li se omezit počet jednotlivých druhů používaných dílů, je zÅ™ejmé, že spolu s tím pÅ™ijde i omezení nákladů, které v této oblasti vznikají. Podle nÄ›mecké  federace VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) jsou náklady na

jeden koupený díl . . . . . . . . . 1.800 €

jeden vyrobený díl . . . . . . . . . 3.400 €

K omezení velikosti poolu dílů vedou tři základní postupy:

  1. Používání redukovaného počtu vybraných dílů pokud možno ve všech výrobcích
  2. Odstranění duplicit
  3. Využívání dříve použitých dílů

Následující grafu ukazuje, jak významné úspory bylo dosaženo uplatněním strategického managementu dílů ve firmě LSW Maschinefabrik GmbH (součást koncernu KUKA)

 
Popis případové situce - PowerWind GmbH

PowerWind zredukoval počet normalizovaných dílů nutných pro stavbu větrných elektráren o 57%

 Zpráva o úspěšném nasazení strategického managementu dílů firmy CADENAS

Od roku 2009 začala firma hamburská PowerWind při výrobě větrných elektráren používat PARTsolutions - software pro strategický management dílů. Nyní PowerWind a CADENAS publikují společnou zprávu o úspěšném nasazení tohoto softwarového řešení.

Správné kroky do budoucnosti

V době klimatických změn získávají obnovitelné zdroje energie stále významnější roli. Na tomto boomu profituje také obor větrné energie, který je stále na vzestupu. V Evropě je instalováno stále více větrných elektráren, které využívají sílu větru k získání energie způsobem ohleduplným k životnímu prostředí.

PowerWind GmbH, založený v roce 2007, vyvíjí a vyrábí větrné elektrárny o výkonech od 850 do 2.500 KW, k nimž nabízí i specifické servisní služby. Hlavní sídlo společnosti je v Hamburku, vlastní výroba je prováděna ve vysoce moderním závodě v Bremerhavenu. Do současnosti prodal PowerWind do Německa, Itálie, Polska, Rumunska, Bulharska, Ázerbájdžánu a USA více jak 150 elektráren.

K výrobě větrné elektrárny slouží zhruba 300 druhů nakupovaných a normalizovaných dílů. Použijí-li se při výrobě převážně strategicky vybrané nakupované díly, může dojít k významnému snížení výrobních nákladů. Aby byl PowerWind GmbH připraven vyhovět budoucím nárokům a aby redukoval výrobní náklady, od roku 2009 zavedl strategický management dílů PARTsolutions firmy Cadenas GmbH. Uvedený software pro správu, vyhledávání a redukci počtu dílů byly v PowerWind připraven k použití týden od započetí implementace.Výchozí situace u PowerWind

PowerWind byl na PARTsolutions firmy CADENAS upozorněn společným partnerem firmou NET AG. Ta je dodavatelem CAD systému Creo Elements/Pro, který se rovněž používá v PowerWind. Před zavedením PARTsolutions vyhledávala konstrukce PowerWindu potřebné nakupované díly (resp. jejich 3D modely) pro aktuální větrné elektrárny na internetu. Ty byly následně ukládány do interního poolu dílů. Použitím tohoto postupu byly mnohé díly v průběhu doby založeny vícenásobně, díky čemuž počet duplicitních dílů v PDM systému PRO.FILE stále narůstal.

Integrace do stávajícího systému

Software pro strategický management dílů PARTsolutions má k dispozici rozhraní jak pro používaný PDM systém PRO.FILE, tak pro CAD systém Creo Elements/Pro. PARTsolutions tak mohl být bezprostředně integrován do procesního řetězce používaného v PowerWind. PARTsolutions tím zároveň využívají i další oddělení jako nákup, normalizace, výroba a další

Výhody spočívající ve využití PARTsolutions

Díky rozhraní k veškerému ostatnímu software včetně ERP PARTsolutions umožňuje, aby všichni pracovníci PowerWindu měli přístup k úplným a aktuálním informacím o jednotlivých dílech. Tím je efektivně zabráněno vytváření duplicit, neboť nedochází k náhodnému stahování CAD modelů. „Při stavbě dvou variant zařízení se nám podařilo snížit počet druhů normalizovaných dílů z 661 na 287", sdělil Thomas Korzeniewski, vedoucí výzkumu a vývoje PowerWind GmbH. Zavedením řady kritérií a odstraněním duplicit tak bylo dosaženo snížení počtu druhů dílů o 57%.

Zavedení PARTsolutions nabízí PowerWindu jednoduchý a rychlý přístup k 600 katalogům firmy Cadenas s více jak milionem druhů dílů, které jsou dostupné přímo v nativním formátu Creo Elements/Pro. Uživatel tak má přístup normalizovaným i nakupovaným dílům a sestavám, což výrazně urychluje konstrukční proces, neboť se silně minimalizují náklady na vyhledávání dílů z rozličných cizích zdrojů.

PARTsolutions zároveň poskytuje PowerWindu jedinečný systém pro výběr a značení strategicky upřednostňovaných dílů. Díky tomu může být jednoznačně určeno, které katalogy a díly mají být pro jednotlivé projekty prioritní. To je významné i proto, že s určitými dodavateli byly sjednány obzvlášť výhodné obchodní podmínky. Díky tomu poklesly v konstrukci a nákupu procesní náklady zhruba o 10%, neboť odpadlo časově náročné zavádění nových dílů či kontraktování nových dodavatelů.

Dále je možné, aby do PARTsolutions byly ukládány vlastní díly vytvořené v Creo Elements/Pro. Tyto díly jsou pak opět k dispozici všem oddělením PowerWindu využívajícím PARTsolutions.


Plánované zavedení vyhledávání podle geometrické podobnosti

Naplánováno je rovněž zavedení další funkce PARTsolutions - vyhledávání podle geometrické podobnosti. To umožní pracovníkům PowerWindu vyhledávat geometricky podobné díly různých dodavatelů a snáze tak najít potřebné komponenty. Tento postup zároveň umožní, aby do procesu výběru dílů byly automaticky zapojeny i potenciální nová katalogy dalších dodavatelů, neboť množství katalogů výrobců se v systému firmy Cadenas rok od roku zvětšuje.